Všeobecná pravidla pro všechny uživatele diskusního fóra

Ještě než budete číst dál

  • Respektujte rozhodnutí moderátorů, administrátorů či provozovatele, nekomentujte a nepřekrucujte jejich výroky apod.
  • Neničte cizí práci, neznevažujte práci moderátorů, administrátorů či provozovatele. Snažte se maximálně využívat potenciál fóra tak, jak je. Řiďte se zdravým rozumem, neporušujte pravidla a nehledejte v nich mezery.
  • Nenapadejte moderátory ani administrátory. Spravují toto fórum dobrovolně, s těmi nejlepšími úmysly a ve svém volném čase.

Neničte fórum! Uvědomte si, že fórum se plně zakládá na lidech, kteří ho spravují. Když je totálně otrávíte, fórum skončí.

Poslední aktualizace: 12.2.2012 19:00

Než se zeptáte, prosím hledejte!

Před zakládáním nového tématu prohlédněte fórum nebo články, zda se o stejném tématu nedebatovalo již dříve. Nestyďte se za to, že něco nevíte, ale pokud neumíte hledat, měli byste se stydět. Duplicitní témata budou smazána nebo uzamčena.

Respektujte ostatní!

Respektujte ostatní účastníky diskusí, ať už se jedná o nováčky či dlouholeté uživatele. „Žádný učený z nebe nespadl“ a někde se začít musí, tak proč ne zrovna na našem webu? Nekritizujte zbytečně díla ostatních. Názory na úpravy jsou individuální a každý člověk má svou vlastní představu a ta se může s tou vaší představou lišit.

Chovejte se slušně!

Vyjadřujte se takovým způsobem, aby vás to, co řeknete a napíšete, neurazilo, pokud by to samé někdo napsal vám. Nebudeme respektovat žádné vulgární výrazy, urážky, výhružky, jakékoliv jiné hrubé chování, ani jejich náznaky.
Nesnažte se odpověď vynutit, protože někdy ani ti nejpovolanější nevědí vše!

Mluvte/pište k věci!

Odpovídejte pouze tehdy, jste-li přesvědčeni, že máte k danému tématu co říci. Pokud chcete své vědomosti sdělit ostatním, tak to udělejte. Pokud k danému tématu nemáte co říci, raději mlčte. „Nehoňte“ počty příspěvků za každou cenu.

Dodržujte členění kategorií!

Vaše příspěvky umísťujte do kategorií k tomu určených. Do názvů témat uvádějte stručný popis. Vyhýbejte se nicneříkajícím názvům typu "Důležité, Pomoc, Čtěte, Nefunguje to, Mám problém" atd., nezvýrazňujte své příspěvky řadou vykřičníků, velkými písmeny apod. Takové příspěvky budou nemilosrdně smazány.

Uvádějte podrobnosti!

Nestačí jen napsat, že „to nefunguje“, ale problém rozveďte, uveďte všechny údaje, které znáte a mohou s vaším problémem souviset (model, rok výroby, typ motoru apod.)
 U inzerátů typu „prodám“ vždy uvádějte maximum informací, kontakt, lokalitu a představu o ceně. K inzerátu je vhodné doplnit i fotodokumentaci.

Snažte se psát spisovně česky nebo slovensky

Mějte na paměti, že vše, co tu napíšete, o vás hodně vypovídá. Radši si příspěvek po sobě několikrát přečtěte a případně opravte. Pokud už někdo napíše nečesky, než jej pomluvíte, zamyslete se, jestli dotyčný není například dyslektik, nebo nemá jinou vadu. Neposmívejte se.

Neútočte, ale argumentujte!

Neútočte na ostatní za jejich názor, vyvraťte jim dané tvrzení věcnými argumenty a své tvrzení podpořte důkazy, vysvětlením principu funkce nebo vhodně zdokumentovaným měřením. Připojte i odkaz na jiný web, kde se podobné téma řešilo.

Přemýšlejte!

Svá tvrzení vkládejte s vědomím, že je může číst jak návštěvník, který ví o podstatě problému mnohem více než vy, tak i začátečník, kterého může ne zcela správná informace uvést v omyl.
Před založením tématu se zamyslete, jestli je vůbec vhodné. V případě, že téma shledá některý z moderátorů, či administrátorů jako nevhodné, má právo jej přesunout nebo smazat.

Nepřerušujte návaznost diskuze!

Jestliže jste uvedli ve svém příspěvku názor, který jiný návštěvník svými argumenty vyvrátil, neopravujte svůj původní příspěvek, celá diskuse by ztratila smysl. Je lepší nereagovat vůbec, nebo se k tomu postavit čelem a přiznat chybu.

Obsah příspěvků

Jakákoliv forma reklamy na stránkách musí být schválená provozovatelem. Nevkládejte prosím žádné reklamy, aniž byste jejich umístění předem nekonzultovali s provozovatelem. Jakákoliv neschválená reklama bude bez předchozího upozornění odstraněna.

Je zakázáno odkazovat nebo nahrávat na stránky soubory (cracky, keygeny, patche, ...), nebo jakýkoliv nelegální software. Pokud se jedná o volně šiřitelný software, dodržujte licenční podmínky!
Je zakázáno zveřejňovat telefonické kontakty na osoby, bez jejich souhlasu. Kdo chce zveřejnit svůj kontakt, může tak učinit v nastavení svého profilu.

Zveřejněné informace a data

Veškeré informace a data zveřejněná na tomto webu jsou majetkem provozovatele. Výjimku tvoří odkazy na stránky mimo doménu italpower.cz a příspěvky uživatelů. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé špatným pochopením či použitím návodů zde zveřejněných. Zároveň neodpovídá za stoprocentní správnost všech postupů a vyhrazuje si právo na úpravu nebo odstranění příspěvků či jejich částí (fotografie, přílohy, atd.) bez předchozího upozornění. Příspěvky, které porušují nebo by mohly porušovat zákony České republiky, budou odstraněny. Mezi nevhodné příspěvky se řadí i zřejmé urážky a napadení jednotlivých uživatelů či třetích stran.
Každý uživatel těchto stránek je plně zodpovědný za obsah každého svého příspěvku nebo provedení jakékoliv jiné akce. Provozovatel těchto stránek neodpovídá za příspěvky či jiný obsah zveřejněný uživateli. V případě potřeby má provozovatel nebo jím určený moderátor právo jakýkoliv zde zveřejněný příspěvek upravit, přesunout či smazat a to bez jakékoliv předchozí výstrahy.
Je striktně zakázáno, kopírovat, zveřejňovat, zneužívat, vydávat za své apod. jakýkoliv obsah tohoto fóra bez písemného souhlasu autora příspěvku nebo obsahu v jiné formě.

Odkazy mimo doménu italpower.cz!

Provozovatel portálu italpower.cz není majitelem a neodpovídá za obsah stránek mimo tento portál, na které je odkázáno z jakéhokoliv odkazu (URL) uveřejněného na jakékoliv stránce.

Sankce

Přístup na webové stránky www.italpower.cz může být zakázán nebo omezen těm uživatelům, kteří opakovaně a/nebo záměrně poruší některé z uvedených pravidel.

Porušení pravidel povede k udělení výstrahy. V případě, že se bude porušování opakovat, může být uživatelský účet na www.italpower.cz zablokován a může být též trvale nebo dočasně zablokován přístup k celému webu nebo jeho částem.

Omezení přístupu jakémukoliv uživateli nemá vliv na vrácení členského či jiného již uhrazeného poplatku.

Povinnosti, práva a pravidla pro moderátory, provozovatele

Kdo je moderátor

Moderátorem je provozovatelem vybraný člen, který dohlíží na jemu přidělenou část diskusního fóra. Moderátor má právo upravovat, mazat, přesouvat příspěvky a témata. Dále pak má právo zamykat či odemykat témata či příspěvky v kategoriích, které moderuje. Obecně vzato moderátor dohlíží na to, aby přispěvatelé nevkládali příspěvky mimo téma, neuráželi se a starají se o čistotu diskusí.

Povinnosti moderátora:

  • Spravovat příspěvky ve zvolené sekci nebo v celém fóru
  • Aktivně vstupovat do vytvořených témat za účelem jejich správy, zařazení do kategorií,
  • Usměrňovat účastníky diskusí
  • Do editovaného - upraveného příspěvku vždy uvést, kterou část změnil a podepsat se
  • Kontrolovat dodržování pravidel a přijímat či navrhovat takové opatření, aby nedocházelo k jejich porušování
  • Pokud nějaké téma uzamkne, musí vždy uvést důvod
  • Do uzamčených témat nesmí nic dopisovat
 

Copyright (C) 2011 italpower.cz, Všechna práva vyhrazena.

webdesign web-systemy.net | webhosting 1hosting.cz | Publikační systém QuickWEB CMS | Mapa webu (sitemap) | Bazar Fiat | Tepelná čerpadla | Vložit inzerát ZDARMA