Řidičské oprávnění skupiny B, přívěsný vozík nad 750kg

Napsal: Martin Hanus, dne: 7. 4. 2013. 13:39, poslední aktualizace: 12. 11. 2013. 10:19
Jak je známo, pravidla, které jsme považovali několik let nebo desetiletí za přirozené, se v poslední době nestávají přirozenými a to se týká i oblasti řidičského oprávnění. Novinkou roku 2013 je možnost řídit s "Béčkem" autopřepravníky nad 750kg - tzv. hengry.

 

Před pár dny jsem byl v pneuservise na výměně pneumatik a po dobu čekání jsem se si krátil chvíli čtením článku v automobilových časopisech. Spousty článků bazarového typu, spousty recenzi, ale zaujal mě malý nenápadný článek popisující změnu pravidel v řidičských oprávněních ve skupině B od 19. ledna 2013.

 
Autor článku byl Ondřej Horázný z Asociace autoškol a popisoval, jaké máme možnosti zapojení přívěsných vozíků při vlastnictví řidičského oprávnění "B".
 
  1. přívěsný vozík  do 750kg
  2. přívěsný vozík nad 750kg do 3500kg hmotnosti celkové soupravy
  3. přívěsný vozík nad 750kg do 4250kg hmotnosti celkové soupravy
 
 
Za sebe říkám, že jsem žil v domnění nutnosti vlastnit „Éčko“ pro řízení jakýchkoliv rozměrnějších vozíku nad 750kg. Ale omyl, článek mi to vyvrátil …
 
Proto jsem se tedy o tuto problematiku začal hlouběji zajímat a našel novou směrnici EU, datovanou listopadem roku 2012, která upravuje rozsah oprávnění pro skupinu B. Toto nařízení bylo oficiálně přeloženo z angličtiny do češtiny a vešlo (respektive mělo vejít) v ČR v platnost 19. ledna 2013. Ale jak to v ČR bývá, opět někdo nepřemýšlel a nová EU směrnice sice dává možnost změny variant jízdních souprav, ale chybný český překlad zapřičinil, že tato změna je v české právním řádu vyložena jinak.
 
 
Část oficiální citace (odbor dopravně správni):
                                                                 
V důsledku přijetí Směrnice Komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (dále jen „směrnice 2012/36/EU“), došlo ke vzniku rozporu stávajícího českého znění směrnice o řidičských průkazech a směrnice 2012/36/EU. Při podrobnějším prozkoumání obou unijních směrnic bylo beze vší pochybnosti zjištěno, že česká verze směrnice o řidičských průkazech obsahuje v čl. 4 odst. 4 písm. b) nepřesnost, v důsledku které není směrnice o řidičských průkazech plně a správně transponována do českého právního řádu.
 
 
Jednoduše řečeno lidskou větou, opět máme v českém zákoně č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, chybu. Chyba spočívá v rozdílnosti směrnice EU a českého zákona, kde jsou rozdílné výklady pro pojem „jízdní souprava“.
 
Nová EU směrnice totiž umožňuje složit jízdní soupravu o maximální 3500kg, kde není omezení pro přívěsný vozík do maximální hmostnost 750kg!
 
  
2 část oficiální citace (odbor dopravně správni):(odbor dopravně správni):

S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo dopravy již připravuje změnu ustanovení § 80a odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., a navrhuje níže uvedený text, který již koresponduje s unijním právem. Níže uvedený navrhovaný text úpravy bude v nejbližších dnech předložen do meziresortního připomínkového řízení v rámci novelizace zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení § 80a odst. 1 písm. f) bude tedy předloženo v následujícím znění: f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo:


1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

 
 

Co tedy platí aktuálně, než bude změna? Můžu, nemůžu?

 
Ano, je pravda, že jsou proti sobě nyní 2 verze výkladu, kdy každý tvrdí něco jiného. Podle jednoho můžeme s „Béčkem“ táhnou například autopřepravník a na něm auto, druhý říká, že můžeme táhnout přívěsný vozík, ale jen do 750kg. Jelikož je směrnice EU nadřazená té české (což je paradox, že platí první něco jiného než naše zákony), tak platí ta evropská.
 
A pozor, tato novinka platí i pro řidičáky, které byly vydány před 19.lednem 2013!

zdroj: svět motorů, odbor dopravně správní


Navazující článek o "výpočtech jízdních souprav se skupinou B, B96 a B+E".


 

Vstoupit do diskuse
 

Copyright (C) 2011 italpower.cz, Všechna práva vyhrazena.

webdesign web-systemy.net | webhosting 1hosting.cz | Publikační systém QuickWEB CMS | Mapa webu (sitemap) | Bazar Fiat | Tepelná čerpadla | Vložit inzerát ZDARMA